четвъртък, 30 септември 2010 г.

Познанство


Познава се по дългите неписани писмаи тайните вестоносци на погледизавили зад ъглите и изминалипрашните пътища на разстоянията

изкатерили въздушните кули на илюзиите


пресекли пространствата на пещерните си страховепознава се по времето

което винаги е подходящо за нея

и едно сърце безкрайно и дълбоко като морето


познава се по дните на шеметен възторг

по нощите с плът на ядливи цветя


и плътния вятър

обвил шията и лицето в яшмак от въздушни целувкипознава се по ласката на всеки дъжд


и приемливостта на най-жестокото слънце


познава по безкрайния небесен корен


довел до онази приливна нега със аромат на рози -


отколешна тъга по раяпознава се във всеки миг и час и ден

по всяка следваща усмивка


трепкава като пеперуда


отлитаща от ъгъла на устнитеза да накаца и остане завинагипо високите безкрайни поляни с ягоди и лютичетамунзухари и маковекокичета и метличинимаргарити и детелинисинчец и звъникаиглики и теменугибожури и ружии още и всякакви диви цветякоито хранят пеперудитеи в които се разпознава непознаваемата вечната и недостижимата- не споменавам напразно името `и -


понеделник, 27 септември 2010 г.

Луна от старо злато


Изгря луна -
голяма есенна луна
с нащърбено лице от старо злато

издигна се нагоре

намаля


висока есенна луна

лицето и внезапно пребледня


Над кестените бялата луна

загуби блясъка
цвета си попиля

безброй листа от злато смете вятърът